Buduj profesjonalne systemy w chmurze używając serverless!

Wykorzystaj nieograniczone możliwości chmury. Naucz się samodzielnie projektować, programować i wdrażać aplikacje w architekturze serverless.

Czy to szkolenie jest dla mnie?

Budując ten kurs myślałem o Tobie , ale przecież Ciebie nie znam. Dlatego przypomniałem sobie z jakimi problemami się mierzyłem trzy lata temu kiedy rozpocząłem naukę serverless na własną rękę. Dziś jestem bogatszy o tę wiedzę, ponieważ samemu przeszedłem tą drogę. Zaczynałem z zerową wiedzą o chmurze i serverless. Na bazie swoich doświadczeń stworzyłem kurs dokładnie taki jaki sam bym chciał mieć wchodząc w ten nowy fascynujący świat.

Serverless i chmura to ogromne obszary wiedzy, setki usług i tysiące zagadnień. Ciężko zebrać to, co najważniejsze i przygotować lekkostrawny destylat. Kurs, który Ci oferuję, to nie jest kompendium wiedzy, ponieważ chmura zmienia się zbyt szybko, aby to miało sens. W zamian oferują Ci coś znacznie lepszego, praktyczne podejście do budowania aplikacji serverless w oparciu o niezbędną wiedzą i umiejętności.

Budując to szkolenie postawiłem sobie następujące cele:

Nauczenie uczestnika na tyle, aby spokojnie mógł przystąpić do projektu serverless (zmienić pracę).


Był w stanie od początku samodzielnie realizować praktyczne zadania w takim projekcie – czyli wiedział „co i jak?”


Był w stanie budować własne rozwiązania serverless (np. backend aplikacji SaaS, budowa startupu)


Poprzeczkę stawiam na takim poziomie, żeby uczestnik był w stanie przejść rozmowę kwalifikacyjną ze mną do mojego projektu 


To brzmi świetnie ale…

Dokładnie! Skąd możesz mieć pewność, że to się uda?

To proste!

Budując plan szkolenia stworzyłem autorską metodykę, która gwarantuje, że w kursie przekażę Ci odpowiednią wiedzę i nauczę właściwych umiejętności. Wszelkie zagadnienia podzieliłem na cztery obszary, każdy bazuje na poprzednim, przy czym rozpoczynając zaczniemy od Wiedzy o AWS. Dla każdego obszaru zdefiniowałem zdolności (ang. capabilities), które się w nim zawierają. Przykładowo testowanie zawiera się w Programowaniu – to oczywiste, ale również w Projektowaniu i Architekturze, bo one też wpływają na to jak łatwo bądź trudno testować aplikacje. Innym przykładem mogą być Narzędzia pracy (Programowanie) lub Wzorce projektowe (Projektowanie i Architektura).

W następnym kroku zmapowałem wszystkie zdolności (ang. capabilities) na konkretne lekcje, które są wymienione w agendzie kursu poniżej (tutaj link). Dzięki temu mam pewność, że niczego nie pominąłem, a szkolenie jest spójnie na meta-poziomie.

Jednak to nie wszystko, aby mieć 100% pewności poprosiłem zaprzyjaźnionych speców od serverless o walidację. Oprócz mnie jeszcze cztery inne osoby zweryfikowały plan tego szkolenia.

Kim jest Twój instruktor?

Paweł Zubkiewicz

Kilka słów o autorze szkolenia

Od ponad 16 lat zawodowo zajmuje się wytwarzaniem oprogramowania. Ma doświadczenie w rolach programisty, analityka oraz architekta. Budował i projektował aplikacje dla takich organizacji jak PTC, Credit Suisse, Komisja Europejska, KGHM Polska, Lukas Bank (Credit Agricole), BZ WBK (Santander), Eurobank, Comarch.


Od 2016 roku z głową w chmurze AWS. Posiada certyfikat AWS Certified Solutions Architect Professional oraz kilka innych. Zarządza wielotysięczną flotą instancji EC2 i aktywnie wdraża serverless w komercyjnych rozwiązaniach u swoich klientów.

W 2020 roku został wybrany do prestiżowego programu AWS Community Builders.


Aktywny członek wrocławskich społeczności IT, organizator Serverless Wrocław Meetup oraz założyciel Serverless Polska.


Prelegent na konferencjach: ServerlessDays Warsaw, Greenfield, devForge, Chmura Pomaga. Członek rady programowej Cloud Native Warsaw.

Prócz tych z AWS, Paweł w czasie swojej kariery zdobył również następujące certyfikaty zawodowe: ★TOGAF 9 Certified (level 1 & level 2) ★ArchiMate 2 Certified (level 1 & level 2) ★SCJP (Sun Certified Java Programmer) ★Certification of Competency in Business Analysis™ (CCBA) ★OMG Certified Expert in BPM (OCEB) ★AgileBA® Foundation ★AgilePM® 2014 Foundation – Agile Project Management

Cel kursu

Co zyskam inwestując swój czas i pieniądze w kurs?

SERVERLESS – OD ZERA DO BOHATERA

NAJSZYBSZA DROGA DO OPANOWANIA SERVERLESS

W PEŁNI PO POLSKU

ZDOBYCIE WIEDZY O AWS

ŚWIETNY PODKŁAD POD CERTYFIKACJE AWS

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI

ŻYCIOWE PROBLEMY

SZYBKI I TANI HOSTING TWOJEJ APLIKACJI SaaS

REALNE ROZWIĄZANIA

UPGRADE KARIERY

NOWA PRACA

NOWE FASCYNUJĄCE PROJEKTY

WYŻSZE ZAROBKI

Agenda kursu serverless

Szczegółowy plan lekcji rozłożony na tygodnie nauki. 

Tydzień 1 – Wstęp
 1. Powitanie
 2. Po co powstał ten kurs?
 3. Dlaczego warto poznać serverless?
 4. Dlaczego Amazon Web Services (AWS)?
 5. Struktura kursu i model pracy
 6. Co będziesz potrzebował?
 7. Tajna grupa i kontakt z prowadzącym
 8. Zadanie domowe
Tydzień 2 – Środowisko pracy
 1. Powitanie
 2. Instalacja wirtualnej maszyny
 3. Konfiguracja wirtualnego Linuxa
 4. Instalacja node.js
 5. Instalacja Serverless Framework
 6. Instalacja VS Code (IDE)
 7. Pluginy dla VS Code
 8. Instalacja AWS CLI
 9. Zadanie domowe
 10. Bonus – Guake
 11. Bonus – konfiguracja środowiska w MacOS
Tydzień 3 – Wstęp do AWS
 1. Powitanie
 2. Konstrukcja AWS
 3. Założenie własnego konta AWS
 4. Zabezpieczenie konta AWS
 5. Dedykowany użytkownik do pracy w AWS
 6. Konfiguracja AWS CLI
 7. Koszty w AWS oraz free tier
 8. Co to jest vendor lock-in i czy należy się go obawiać?
 9. Przegląd Frameworków Serverless (obejrzyj za darmo)
 10. Zadanie domowe
Tydzień 4 – Podstawowe usługi serverless
 1. Powitanie
 2. AWS Lambda (obejrzyj za darmo)
 3. AWS S3
 4. AWS API Gateway
 5. AWS SNS
 6. AWS SQS
 7. AWS DynamoDB
 8. AWS Aurora
 9. AWS Cognito
 10. AWS IAM
 11. AWS CloudWatch
 12. AWS CloudFormation
Tydzień 5 – Pierwsza funkcja – aplikacja serverless
 1. Powitanie
 2. Stworzenie pierwszej funkcji AWS Lambda (webkonsola AWS)
 3. Uruchomienie funkcji Lambda po przez webkonsole AWS
 4. Logi funkcji Lambda
 5. Rola funkcji Lambda
 6. Wprowadzenie do Serverless Framework
 7. Pierwszy projekt w Serverless Framework
 8. Przegląd zasobów stworzonych w trakcie deploymentu
 9. Uruchomienie funkcji Lambda
 10. Podstawowe komendy w Serverless Framework
 11. Utrzymanie konta AWS w czystości
 12. Jak przeciwdziałać cold start?
 13. Jak przechowywać stan między wywołaniami lambdy?
 14. Zadanie domowe
Tydzień 6 – Wstęp do architektury
 1. Powitanie
 2. Architektura monolityczna
 3. Architektura mikroserwisów
 4. Architektura systemów rozproszonych
 5. Architektura sterowana zdarzeniami
 6. Architektura sześciokątna (heksagonalna)
 7. Cloud Native
 8. Serverless na tle pozostałych architektur
 9. Szablon architektury serverless
 10. Jak zabezpieczyć się przed vendor lock-in?
 11. Bezpieczeństwo w chmurze
 12. Bezpieczeństwo serverless
 13. Idempotentność
Tydzień 7 – Projekt 1: endpoint REST
 1. Powitanie
 2. Instalacja node.js 12
 3. Prosty endpoint REST przy użyciu API Gateway
 4. Podstawy testowania API przez REST Client
 5. Omówienie projektu REST CRUD
 6. Implementacja funkcji Lambda
 7. Lokalne testowanie API z pluginem serverless-offline
 8. Parametry w API Gateway
 9. ESLint
 10. Definicja zasobów w Serverless Framework (DynamoDB) (obejrzyj za darmo)
 11. Implementacja architektury sześciokątnej
 12. Definicja roli IAM dla funkcji Lambda
 13. Tworzenie i aktualizacja elementów w DynamoDB
 14. Podsumowanie
 15. Zadanie domowe
Tydzień 8 – Analiza rzeczywistych rozwiązań
 1. Powitanie
 2. Analiza architektury pierwszego rzeczywistego systemu
 3. Analiza architektury drugiego rzeczywistego systemu
 4. Analiza migracji monolitu do serverless na przykładzie rzeczywistego systemu
 5. Wprowadzenie do nowego projektu
 6. Tips & Tricks w Serverless Framework cz. 1
 7. Tips & Tricks w Serverless Framework cz. 2
 8. Lambda w VPC cz. 1 relacyjna baza danych
 9. Lambda w VPC cz. 2 implementacja
 10. Zadanie domowe
 11. Bonus – Artillery
Tydzień 9 – Projekt 2: serverless Single Page App cz.1
 1. Powitanie
 2. Porównanie aplikacji serverless z tradycyjną architekturą
 3. Frontend: Single Page Application w React.js
 4. Backend: Zarządzanie użytkownikami w Amazon Cognito
 5. Połączenie frontendu i backendu ze sobą
 6. Rejestracja użytkownika w aplikacji (obejrzyj za darmo)
 7. Logowanie użytkownika do aplikacji (autentykacja)
 8. Wylogowanie użytkownika
 9. Modyfikacja profilu użytkownika w Amazon Cognito
 10. Zadanie domowe
Tydzień 10 – Projekt 2: serverless Single Page App cz.2
 1. Powitanie
 2. Backend: Podłączenie endpointu (API Gateway + DynamoDB)
 3. Zabezpieczenie backendu przed publicznym i nieograniczonym dostępem do REST endpointu
 4. Ograniczenie dostępu do endpointów zalogowanych użytkowników
 5. Wprowadzenie roli „admin” i obsługi grup użytkowników
 6. DynamoDB single-table design
 7. Bezpieczny upload pliku do S3 Bucket
 8. Proces sterowany zdarzeniami
 9. Testowanie jednostkowe w praktyce
 10. EDA (Event-driven architecture) z wykorzystaniem usług AWS
 11. Zadanie domowe
Tydzień 11 – Deployment
i utrzymanie
 1. Powitanie
 2. Serverless hosting – projekt rozwiązania
 3. Konfiguracja i transfer domeny do Amazon Route53
 4. Deployment aplikacji webowej pod naszą domeną
 5. Obserwowalność
 6. Logi w CloudWatch
 7. Metryki w CloudWatch
 8. Śledzenie przebiegu żądań między funkcjami (AWS X-Ray)
 9. Bezpieczeństwo: walidacja parametrów wejściowych
 10. Bezpieczeństwo: indywidualne role IAM dla funkcji
 11. Mono-repo vs multi-repo
 12. Zadanie domowe
Tydzień 12 – Zakończenie
 1. Powitanie
 2. Dalsze kroki
 3. Posprzątają swoje konto
 4. Co dalej z grupą?
 5. Serverless to nie cel
 6. Prośba
 7. Pożegnanie

Sprawdź, co otrzymasz gdy dołączysz do programu?

Obszerny 12-modułowy program, który krok po kroku, przeprowadzi Cię przez proces poznania: technologii, strategii i najlepszych praktyk, następnie zaprojektowania rozwiązania, a na koniec samodzielnego wdrożenia własnej aplikacji serverless.

Dożywotni dostęp do szkolenia i jego aktualizacji.

Szablony oraz kod źródłowy użyty w omawianych przykładach.

136 lekcji i ponad 18 i pół godziny materiału wideo.

Spotkania Live Q&A z możliwością zadawania pytań instruktorowi.

Dostęp do zamkniętej grupy pracy tylko dla studentów tego szkolenia.

Bonusy: dodatkowe wideo, nagrania ze spotkań Live Q&A.

A przede wszystkim praktykę, praktykę i jeszcze raz praktykę!

Opinie studentów

jak absolwenci oceniają program szkolenia Serverless – od zera do bohatera?

Dzięki Twojemu kursowi jestem ewangelizatorem serverless i mam multum zleceń.

Więc dobre owoce przyniósł.

Mateusz Kubaszek

Solution Architect and Consultant, Opole

Dobrze zainwestowany czas oraz pieniądze. Mimo posiadanego doświadczenia w tematyce kursu, okazał się bardzo dobrą pozycją, z której wyciągnąłem nową wiedzę.

Polecam te szkolenie każdej osobie, bez względu na obycie z tematem. Bardzo praktyczne podejście prowadzącego pomoże początkującym zrozumieć temat, z kolei Ci doświadczeni mogą zyskać świeże spojrzenie na rozwiązanie przyszłych problemów projektowych.

Mateusz Hołowieszko

Cloud Engineer, Białystok

Kurs “Serverless – od zera do bohatera” zdecydowanie wyróżnia się spośród wszystkich innych tym, że zawarte w nim informacje i umiejętności można natychmiast zastosować w codziennej pracy i w realnych projektach.

W bardzo praktyczny sposób pokazuje wszystkie aspekty serverless:

architektura, wybór usług, development, testowanie, deployment, monitoring i bezpieczeństwo – połączone w spójną całość.

Moim zdaniem bardzo dobrze przygotowuje do roli developera takich aplikacji.

Karolina Boboli

AWS Hero, AWS Cloud Developer, Warszawa

Jest to najlepsza inwestycja w siebie i już czuję, że czas, który spędzam przed monitorem – nie jest stracony (o pieniądzach nie wspomnę!). Dodatkowo prowadzący szkolenie jest mega komunikatywny i odpowiada na każde pytanie. Pomoc na slacku jest nieoceniona, grupa dodatkowo sama dokłada kolejne materiały, dzięki czemu pojęcie o samym AWS czy też Serverless jest dużo większe.

Kamil Nosek

Front-end Developer, Kraków

Przed przystąpieniem do kursu moim głównym celem było dowiedzenie się na czym ten “serverless” w ogóle polega i czy znajdę w tym jakieś praktyczne zastosowanie. Po przerobieniu materiałów z kursu, moim głównym celem jest wdrażanie rozwiązań serverless wszędzie gdzie się da!


Już po pierwszych tygodniach kursu uświadamiasz sobie, że pisanie lambd jest banalnie proste i pozwala na szybkie wdrażanie działających produkcyjnie rozwiązań, bez konieczności klepania zbędnego kodu i konfiguracji tych wszystkich nudnych rzeczy, jak server http po raz n’ty.


Paweł krok po kroku wprowadza Cie w świat serverless na AWS’ie dzięki czemu nauka chmury staję się łatwa i przyjemna. Niech świadczy o tym fakt, że po zakończeniu kursu wkręciłem się na tyle, że planuję dalszy rozwój w kierunku chmury AWS oraz usług serverless, mimo że wcześniej nie miałem praktycznie żadnego doświadczenia z AWS’em (na rzecz Azure).


W szczególności polecam ten kurs wszystkim tym, którzy szukają zmian w swojej obecnej karierze programisty, chcą ograniczyć klepanie kodu do niezbędnego minimum i skupić się na projektowaniu skalowalnych rozwiązań oraz szybkim dostarczaniu wartości biznesowej.

Michał Widanka

Software Developer, Wrocław

Chciałbym gorąco polecić szkolenie Pawła Zubkiewicza SERVERLESS od zera do bohatera (Założyciela serverlesspolska.pl ) . Jeżeli nie masz doświadczenia z AWS albo masz ale chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat obecnie trendy “serverless” to nie znajdziesz nic lepszego. Autor w krok po kroku wprowadza ciebie w magiczny świat AWS, tworząc przykładowe aplikacje (nodej.js, bazujęc na frameworku https://serverless.com/ ).

Najważniejsze co wyniosłem z kursu to są cenne uwagi autora zdobyte z własnego doświadczenia np konfigurowanie własnej domeny na AWS oraz grupa wsparcie na slack na której poznałem dużo ciekawych osób.

Michał Kunikowski

Software Engineer, Warszawa

Przykładowe lekcje

Tydzień 3 lekcja 9 – Przegląd Frameworków Serverless

Tydzień 4 lekcja 2 – AWS Lambda

Tydzień 7 lekcja 10 – Definicja zasobów w Serverless Framework (DynamoDB)

Tydzień 9 lekcja 6 – Rejestracja użytkownika w aplikacji

(przy użyciu Cognito)

Czy jest inna droga?

Oczywiście.

Możesz samemu zdobyć wiedzę korzystając z Internetu. Niestety zajmie Ci to znacznie więcej czasu i nie będziesz miał pewności czy to czego się uczysz jest właściwe, ponieważ wiedza na temat serverless jest bardzo fragmentaryczna.

Jednak największym problem w samodzielnej nauce jest brak możliwości weryfikacji czy na pewno dany materiał jest właściwy. Jako nowicjusz nie jesteś w stanie samemu ocenić w jakim stopniu polegać na danym źródle. Możesz łatwo popełnić błąd i na przykład skorzystać z wiedzy, która jest prawdziwa, ale zdezaktualizowana bo nie będziesz miał świadomości, że od pewnego czasu daną rzecz robi się już inaczej.

No i oczywiście, będziesz samodzielnie musiał(a) sobie radzić ze wszystkimi problemami bez wsparcia instruktora i grupy.

Często zadawane pytania

Dla kogo jest ten kurs?

Dla wszystkich, którzy chcą budować profesjonalne rozwiązana w oparciu o architekturę serverless w chmurze AWS. Wymagany background programistyczny i doświadczenie w wytwarzaniu oprogramowania.

Kiedy rozpoczynają się zapisy, a kiedy się kończą?

Zapisy rozpoczynają się w poniedziałek 23 marca 2020 o godzinie 21:00, a kończą się w piątek 27 marca 2020 o godzinie 21:59. Po tej dacie nie będzie można dołączyć do programu.

Kiedy rozpoczyna się program i jak długo trwa?

Program trwa 12 tygodni. Natomiast, po zakupie natychmiast otrzymujesz dostęp do trzech pierwszych tygodni. Następnie, co tydzień otrzymujesz dostęp do kolejnego tygodnia lekcji. Dodajemy nowe materiały każdego tygodnia, aby Cię nie przytłoczyć i aby cała grupa przechodziła materiał w tym samym momencie.

Co, jeżeli nie jestem zadowolony z kursu?

Jeżeli uznasz, że kurs nie jest dla Ciebie, to otrzymasz zwrot pieniędzy. Masz na to 30 dni od daty zakupu. Dotyczy to też przedsiębiorców. Po prostu napisz na pawel@serverlesspolska.pl, a zwrócę Ci 100% pieniędzy.

Czy macie specjalną ofertę kierowaną do firm?

Tak. Napisz maila na pawel@serverlesspolska.pl

W jakiej formie jest ten kurs?

Kurs jest w formie wideo. Nagrania zamieszczone są na platformie. Po podaniu loginu i hasła masz dostęp do swojego konta. Poza nagraniami na platformie otrzymasz też dostęp do prywatnego forum, dzięki któremu możesz porozumiewa się z prowadzącym i innymi uczestnikami.

Czy dostanę cały kurs od razu?

Nie. Dodajemy nowe materiały każdego tygodnia, aby Cię nie przytłoczyć i aby cała grupa przechodziła materiał w tym samym momencie.

Jeśli bardzo Ci zależy na wszystkich materiałach od razu to istnieje taka możliwość po indywidualnych ustaleniach – napisz maila na pawel@serverlesspolska.pl

Czy otrzymam fakturę?

Tak, za zakup otrzymasz fakturę VAT 23%. Faktura zostanie automatycznie wysłana na adres e-mail podany przy zamówieniu z systemu fakturownia.pl.

Jakie chmury obejmuje kurs?

Kurs obejmuje tylko chmurę AWS, ponieważ jest ona najbardziej rozwiniętą i oferuje najbardziej kompletną ofertę usług serverless na rynku.

W czasie kursu poznasz dokładnie AWS Lambda oraz inne usługi serverless (patrz tydzień 4).

Czy otrzymam kod źródłowy?

Tak. Kod źródłowy będzie dla Ciebie dostępny. Wszystkie przykłady będą napisane w JavaScript (platforma node.js 12.x LTS).

Czy otrzymam certyfikat ukończenia kursu?

Tak. Osóba, które przejdzie przez wszystkie lekcje otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

Jak długo mam dostęp do kursu?

Kurs jest dla Ciebie na zawsze, a dokładniej tak długo jak będzie istniała Akademia Serverless Polska. Ponieważ, technologia się nieustannie zmienia, ten kurs będzie aktualizowany, a Ty będziesz mieć dostęp do tych aktualizacji.

Druga perspektywa

Aby dać Ci inną perspektywą zaprosiłem do udziału w spotkaniu on-line na żywo

eksperta w dziedzinie serverless oraz chmury obliczeniowej AWS, który będzie dzielił się swoją wiedzą z Tobą

Wojciech Gawroński

Co-founder / Principal Cloud Architect w firmie Pattern Match

Na co dzień pomagam CTO, CIO, oraz właścicielom biznesów projektować i implementować stabilne, skalowalny, wydajne i opłacalne systemy Cloud Native na platformie Amazon Web Services. Ponad 12 lat doświadczenia zdobytego w ponad 25 projektach informatycznych dostarczonych do ponad 20 klientów z Europy i Stanów Zjednoczonych.

Gwarancja zadowolenia lub zwrot pieniędzy!

Szkolenie przygotowałem w taki sposób, aby przeprowadzić Cię przez cały proces poznania serverless od zera do poziomu, w którym będziesz zupełnie samodzielny. W najkrótszym możliwym czasie, w najbardziej komfortowy sposób.


Sam chciałbym przejść przez taki kurs pięć lat temu, kiedy rozpoczynałem swoją przygodę z serverless 🙂


Jestem pewien wiedzy i wartości, którą da Ci ten program. Jeśli jednak z jakichś powodów mój kurs nie będzie dla Ciebie odpowiedni, to zwrócę Ci 100% Twojej wpłaty. Na decyzję masz aż 30 dni od daty zakupy, również, jeśli jesteś przedsiębiorcą.


Niczego nie ryzykujesz.


Moim celem jest dać Ci jak najwięcej wartości i pokazać, że inwestycja w ten kurs zwróci Ci się kilkukrotnie dzięki uzyskaniu praktycznej wiedzy, oszczędności czasu i zdobyciu nowych cennych umiejętności.

Paweł Zubkiewicz

Twój trener

Zacznij budować aplikacje serverless

jak profesjonalista

Zapłać raz, miej dostęp do aktualnej wersji zawsze.

Dołącz do szkolenia już teraz

Kup dostęp

do szkolenia

I natychmiastowo odblokuj dostęp do swoich materiałów!

Program szkoleniowy jest dostępny w ciągłej sprzedaży, dlatego możesz rozpocząć naukę już za moment.

premium

1299 zł

netto

cena brutto 1597,77 zł

dożywotni dostęp do kursu

• darmowe aktualizacje

• kod źródłowy przykładów

• nagrania spotkań LIVE

• omówienia realnych wdrożeń

• dostęp do zamkniętej grupy

ultra

1699 zł

netto

cena brutto 2089,77 zł


• dożywotni dostęp do kursu

• darmowe aktualizacje

• kod źródłowy przykładów

• nagrania spotkań LIVE

• omówienia realnych wdrożeń

• dostęp do zamkniętej grupy

+

2 godziny indywidualnych konsultacji on-line

Zainwestuj w siebie

Jestem informatykiem od 20 lat. W zeszłym roku postanowiłem odnowić swoje wiadomości, by cały czas być atrakcyjnym na rynku pracy IT. Wykupiłem kilka szkoleń on-line, szczególnie polubiłem te z szkolachmury.pl, tam nauczyłem się dużo o chmurach.

Ale dopiero na szkoleniu Pawła zobaczyłem (i to robiąc aplikację razem z nim) co jest fajnego w serverless, co stanowi potęgę chmur i co będzie przyszłością naszego fachu…

Krzysztof Jóźwiak

IT Architect, Łódź